IMS 1996 Presented Papers

Please contact with This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it or This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it for full text papers.

Pages

Paper Title and Authors

1-11 Manufacturing Systems Design Tools Integration
A. Rahbary and H. Leonard, University College Salford, U.K.
   
12-26 Design and Formal Verification of Strategies in Flexible Manufacturing Systems
Christian Geiger, Georg Lehrenfeld, Julia Quintanilla, Anke Weber, Paderborn University, Germany
   
27-37 A New Paradigm For Modeling of Complex Manufacturing Systems
Dursun Delen, David B. Pratt, Manjunath Kàmath, Oklahoma Stale University, U.S.A.
   
38-54 Sistem Model - Temelli Esnek Tamir Sistemi Tasarımı
Necdet Geren, Çukurova Üniversitesi, Adana, Türkiye
   
55-74 Design of Ladder Logic For an Agile Manufacturing System Using TPLL
M. Uzam and AH. Jones, University of Salford, UK
   
75-84 İmalat Sistemlerinin Tasarlanmasında Yapay Sinirsel Ağların Kullanılması
Tarık Çakar, A. Kürşad Türker, Sakarya Üniversitesi, Adapazarı, Türkiye
Ayhan Toraman, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul, Türkiye
   
85-93 A Critical Examination of The Fuzzy Control Concept From The Viewpoint of a Weary Old Controls Engineer
Garner, H. Douglas, NASA Langley Research Center, USA
   
94-102 Bulanık Denetim İle Anahtarlamalı Relüktans Motorunda Akustik Gürültünün Azaltılması
Adnan Derdiyok, Nihat İnanç, Sakarya Üniversitesi, Adapazarı, Türkiye
Veysel Özbulur, TÜBİTAK, Gebze - Kocaeli, Türkiye
   
103-118 Bir İmalat Kuruluşunda Bulanık Mantıkla Bilgisayar Bütünleşik İmalat Sistemlerinin Değerlendirilmesi
Harun Taşkın, Adem Göleç, Sakarya Üniversitesi, Adapazarı, Türkiye
   
119-131 İmalat Sistemlerinde Bulanık Mantıkla İlgili Uygulamalar: Bir Literatür Taraması
Harun Taşkın, Cemalettin Kubat, Remzi Gümüştaş, Sakarya Üniversitesi, Adapazarı, Türkiye
   
132-143 Üretimde Uzman Sistemler
Ramazan Yaman, Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir, Türkiye
   
144-151 21. Yüzyıla Doğru Üretim Sistemlerinde ve Ekonomide Yeniden Yapılanma
Halime İnceler, TÜBİTAK, Gebze - Kocaeli, Türkiye
   
152-167 Yaratıcı Problem Çözme ve Değişim Mühendisliği
Akın Marşap, Kara Harp Okulu, Ankara, Türkiye
   
168-175 Tabu Araştırma Algoritması İçin Yeni Bir Model
D. Karaboğa ve A. Kalınlı, Erciyes Üniversitesi, Kayseri, Türkiye
   
176-184 Dağılım Türünün Belirlenmesinde Yapay Sinir Ağlarının Kullanılması
M. Emin Aydın ve Yılmaz Özkan, Sakarya Üniversitesi, Adapazarı, Türkiye
   
185-192 Görüntü İşlemede Kullanılacak Uygun Yöntemlerin Tesbiti İçin Uyarlanmış Bir Bulanık Uzman Sistem Önerisi
Cüneyt Hakan Bağcıoğulları, TÜBİTAK, Gebze - Kocaeli, Türkiye
Funda Bağcıoğulları, Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli, Türkiye
   
193-206 Dişli Kutusu Tasarımı İçin Autocad Tabanlı Bir Uzman Sistem
Yaşar Bilgin ve Paşa Yayla, Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli, Türkiye
   
207-215 An Overview of Fused Deposition Modeling
Arif Şirinterlikçi, Gary P. Maul, The Ohio State University, Columbus, OH 43210, U.S.A.
   
216-229 Esnek Üretimde Zeki Taşıma Düzenlerin Tasarımı
Erol İnelmen, Boğaziçi Üniversitesi, Bebek - İstanbul, Türkiye
   
230-242 Malzeme Taşıma Sistemlerinde Otomatik Güdümlü Araçlar İçin Zeki Bir Kontrol Mekanizmasının Geliştirilmesi
Ü. Bilge, M. Draman, B. G. Torun, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul, Türkiye
   
243-256 OT/VT Yöntemleri Depo Otomasyon Sistemleri ve Otoyol San. A.Ş. Depo Otomasyon Projesi
Ahmet Fuat Erdoğan, Otoyol Sanayii A.Ş., Arifıye - Sakarya, Türkiye
   
257-264 Müşteri Yönlendirmeli Ürün Tanımlama Prosesi – QFD
Y. Baki Cengiz, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul, Türkiye
A. Yeşim Yayla, Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli, Türkiye
   
265-277 Optimum Muayene İstasyonu Yerinin Belirlenmesinde Yeni Model
Ferhat Güngör, Marmara Üniversitesi, İstanbul, Türkiye
   
278-286 Hata Şekli ve Etkileri Analizi İçin Bir Uzman Karar Destek Sistemi
Mustafa Özbayrak, Semra Boran, ve Gültekin Çağıl, Sakarya Üniversitesi, Adapazarı, Türkiye
   
287-296 Yapay Görme Teknikleri İle Kalite Kontrol Otomasyonu
Aytül Erçil ve Alper Atalay, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul, Türkiye
   
297-314 Çağdaş Yönetimde Toplam Kalite Sistemi Stratejisi ve Eğitimde Kalite Anlayışını Gerçekleştirmek
Akın Marşap, Kara Harp Okulu, Ankara, Türkiye
   
315-321 Kamera ve Bilgisayar Destekli Metalografik Test Sistemi ve Yazılımı
Mustafa Yılmaz, Şükrü Su, Erciyes Üniversitesi, Kayseri, Türkiye
   
322-327 Analysis and Generation of Pilot Behavior for SG Flight Simulation Environment
Mahmut Uludağ TÜBİTAK, Gebze- Kocaeli, Türkiye
   
328-335 Bir Destilasyon Kolonunun Modellenmesi ve Simulasyonu
Ş. İsmail Kırbaşlar, Nurkan Yağız ve Umur Dramur, İstanbul Üniversitesi, Avcılar - İstanbul, Türkiye
   
336-341 Taşıt Güç Aktarma Organlarının Bond Graf Metodu İle Modellenmesi ve Simülasyonu
Nurkan Yağız, İstanbul Üniversitesi, Avcılar - İstanbul, Türkiye
Veysel Özbulur, TÜBİTAK, Gebze - Kocaeli, Türkiye
   
342-349 Bir Robot Sensörün Yapay Sinir Ağlarıyla Modellenmesi
Şeref Sağıroğlu, Erciyes Üniversitesi, Kayseri, Türkiye
   
350-358 Robotic Handling Using Non-Contact End Effectors: The Effects Of Nozzle Configuration On Non-Rigid Materials
F. Erzincanlı and J. M. Sharp, Universty of Salford, Lancashire, U.K.
   
359-364 Collision Avoidance For Redundant Manipulators
Erdinç Sahin Conkur, Rob Buckingham University of Bristol, England
Recep Burkan, Erciyes Üniversitesi, Kayseri, Türkiye
   
365-375 Yük Dağıtım Merkezlerinde Yapay Sinir Ağları İle Kısa Dönemli Yük Tahmin Analizi
Engin Eşiyok, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Gebze - Kocaeli, Türkiye
Ahmet Serdar Yılmaz & Mehmet Bayrak, Sakarya Üniversitesi, Adapazarı, Türkiye
   
376-388 On Multisensor Drill Monitoring
G. Hermann, BrainWare Ltd. for Applied Measurement and Computing, Hungary
A Illényi, Acoustical Research Laboratory c the Hungarian Academy of Sciences, Hungary
Zs. Lendvay, College of Engineering and Automation, Hungary
   
389-399 Anahtarlamalı Relüktans Motoru'nun Kayan Kipli Denetim'le Konum Kontrolü
Veysel Özbulur, Oruç Bilgiç, TÜBİTAK, Gebze - Kocaeli, Türkiye
Nurkan Yağız, İstanbul Üniversitesi, Avcılar - İstanbul, Türkiye
Adnan Derdiyok, Nihat İnanç, Sakarya Üniversitesi, Adapazarı, Türkiye
   
400-408 Bir Kural Tabanlı Nesne Yönelimli Üretim Çizelgeleme Sistemi Tasarımı
A. Nuri Başoğlu, Boğaziçi Üniversitesi, Bebek-İstanbul, Türkiye
   
409-419 Yük Dengelemeli ve Kuyruk Gidermeli Bilgi-Tabanlı Çizelgeleme
Emin Gündoğar ve Ferhat Özbaşoğlu, Sakarya Üniversitesi, Adapazarı, Türkiye
   
420-427 An Expert-Neural Approach to Job Shop Scheduling
Güneş Gençyılmaz, Istanbul University, Avcılar - Istanbul, Türkiye
M. Fatih Taşgetiren, Sakarya University, Adapazarı, Türkiye
   
428-437 Genetik Algoritmalarla Permütasyon Tipi İş Sıralama
Ercan Öztemel ve Muharrem Düğenci, Sakarya Üniversitesi, Adapazarı, Türkiye
   
438-461 A Genetic Algorithm Approach To The Simultaneous Scheduling of Machines and Automated Guided Vehicles
Gündüz Ulusoy, Funda Sivrikaya-Şerifoğlu, Ümit Bilge, Boğaziçi University, Istanbul, Turkey
   
462-474 Scheduling a Job-Shop Using a Modified Back-Error Propagation Neural Network
Anant Singh Jain and Sheik Meeran, University of Dundee, Dundee, Scotland, UK
   
475-482 Süt-Uzman: Süt Ürünleri Üretecek Bir Tesis İçin Gerekli Makina ve Teçhizatın Seçimini Yapan Bir Uzman Sistem
M. Sabih Aksoy ve Orhan Torkul, Sakarya Üniversitesi, Adapazarı, Türkiye
   
483-497 Tornalama İşlemleri İçin Otomatik Parça Programi Türetimi Metodları, “Gerekçeleme” ve Bir Uygulama
İ. Hüseyin Filiz ve Türkay Dereli, Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep – Türkiye
   
498-503 Bulanık Kohonen Sınıflandırıcısı İle Örüntü Tanıma
Cüneyt Hakan Bağcıoğulları, Kocaeli Üniversitesi
Funda Bağcıoğulları, TÜBİTAK
   
504-514 Texture Classification Using Artificial Neural Networks
B. G. Çetiner, University of Wales Cardiff, Cardiff CF2 1XH, U.K.
   
515-524 Baskılı Devre Kartları Üretiminde İşlerin Makinalara Bölünmesi ve İşlem Sırasının En İyilenmesi
Ekrem Duman, İlhan Or, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul, Türkiye
   
525-535 Üretimde Uzman Sistem Çözümü
Eşref Adalı, İstanbul Teknik Üniversitesi, Maslak, İstanbul, Türkiye
   
536-542 Bir Akıllı Tartı Otomasyonu Uygulaması
A. Coşkun Sönmez, İstanbul Teknik Üniversitesi, Maslak, İstanbul, Türkiye
   
543-549 Hareketli Zeki Canlıların Simülasyonunda Kullanılan Güzergâh Tayin Yöntemleri
Abdullah Çavuşoğlu, Mehmet Demirer, Gazi Üniversitesi, Ankara, Türkiye

Stay Informed

To stay informed about the latest with IMS Symposium, don't forget to follow us on Twitter.

Sponsors

TUBITAK Akdeniz University Gaziantep University Istanbul Sabahattin Zaim University Duzce University Hasan Kalyoncu University

Academic
Sponsors

International Fuzzy Systems Association TOBB University of Economics and Technology University of Toronto University of California University of South Florida Fuzzy Systems Association